Dyrektor

Dyrektor

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim jest mgr Tomasz Ciechański.


Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek 10.00-12.00 lub po umówieniu telefonicznym.

Zadania i kompetencje Dyrektora szkoły określa Rozdział 1 §7 Statutu szkoły
 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Magdalena Skwiecińska - Linosz | Data wprowadzenia: 2013-05-21 22:32:44 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:50:35.
Data wprowadzenia: 2013-05-21 22:32:44
Data modyfikacji: 2020-09-29 14:50:35
Autor: Magdalena Skwiecińska - Linosz
ObowižEzuje od: 2012-09-01
Opublikowane przez: Administrator PBIP