Majątek

Majątek szkoły - 2020 r.

Majątek szkoły stanowią: środki trwałe – 20.275.365,77 zł pozostałe środki trwałe – 1.441.115,69 zł księgozbiór- 65.806,22 zł

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 - 2020 r.

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Tomasz Ciechański | Data wprowadzenia: 2013-05-22 19:58:53 | Data modyfikacji: 2021-06-18 18:32:21.
Majątek szkoły - 2021 r.

Rachunek zysków i strat za 2020 r..pdf

Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r..pdf

Informacja dodatkowa za 2020 r..pdf

 Bilans za 2020r..pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-06-18 18:55:15 | Data modyfikacji: 2021-06-18 19:14:55.
Data wprowadzenia: 2021-06-18 18:55:15
Data modyfikacji: 2021-06-18 19:14:55
Opublikowane przez: Administrator PBIP