Status prawny

Status prawny

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim jest ośmioletnią publiczną szkołą dla dzieci i młodzieży działającą na podstawie:
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
* Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 mieści się przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim
3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
4. Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Tomasz Ciechański | Data wprowadzenia: 2020-09-27 21:23:10 | Data modyfikacji: 2020-11-27 11:47:55.
Data wprowadzenia: 2020-09-27 21:23:10
Data modyfikacji: 2020-11-27 11:47:55
Autor: Tomasz Ciechański
Opublikowane przez: Administrator PBIP