Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie

Udostępnianie informacji publicznej
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 1 nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

adres: sp1minskmaz@op.pl

Wymagane dokumenty:

wniosek o udostepnienie informacji publicznej SP1.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Autor: Tomasz Ciechański | Data wprowadzenia: 2013-05-22 20:08:25 | Data modyfikacji: 2020-11-27 10:17:12.
Data wprowadzenia: 2013-05-22 20:08:25
Data modyfikacji: 2020-11-27 10:17:12
Autor: Tomasz Ciechański
Opublikowane przez: Administrator PBIP