Wykaz rejestrów i archiwów

Opis: Rejestry dostępne są w sekretariacie, natomiast księgi inwentarzowe w księgowości szkoły. Udostępnianie: na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w sekretariacie szkoły.  
Rejestry
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów

Nazwa ewidencji/rejestru

Kto prowadzi

Sposób uzyskania informacji

1. Rejestr nieobecności w pracy

sekretariat

osobiście, osoby upoważnione

2. Rejestr wydawanych kart motorowerowych

sekretariat

osobiście

3. Księga druków ścisłego zarachowania

sekretariat

osobiście, osoby upoważnione

4. Rejestr wypadków uczniów

gabinet pielęgniarki

osobiście, osoby upoważnione

5. Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

sekretariat

osobiście, 

6. Rejestr wpływającej korespondencji

sekretariat

osobiście, 

7. Rejestr wychodzącej korespondencji

sekretariat

osobiście, 

8. Księga ewidencji dzieci

sekretariat

osobiście, osoby upoważnione

9. Księga uczniów

sekretariat

osobiście, osoby upoważnione

10. Księgi inwentarzowe

księgowość

osobiście, osoby upoważnione


Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2013-05-23 07:10:27 | Data modyfikacji: 2013-05-23 07:14:26.
Data wprowadzenia: 2013-05-23 07:10:27
Data modyfikacji: 2013-05-23 07:14:26
Opublikowane przez: Administrator PBIP