kontrast
A+ A-
Strona ZSM nr 1 w Mińsku Mazowieckim: www.sp1kopernik.pl
 Zamówienia rok 2016

Zamówienia rok 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-07-08 15:01:03.

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim
w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:07:45 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:10:28.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ...

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-30 16:06:40 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:10:28.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
SIWZ_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:15:39 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 
ZAŁ. nr 1 - formularz ofertowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:24:31 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Formularz cenowy na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 
ZAŁ. nr 2 - art. ogólnospożywcze_2.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:30:58 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Formularz cenowy - pieczywo.

 
ZAŁ. nr 2 - pieczywo_2.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:36:02 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Formularz cenowy -wędliny.

 
ZAŁ. nr 2 - wędliny_2.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:37:22 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Projekt umowy.

 
ZAŁ. nr 3 - projekt umowy_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:39:02 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

O Ś W I A D C Z E N I E
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 
ZAŁ. nr 4- ośw. art. 22 Pzp.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:40:13 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia...

 
ZAŁ. nr 5 - ośw. art. 24 Pzp.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:42:51 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Oświadczam, że nie zalegam...

 
ZAŁ. nr 6 - ośw. ZUS, US.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:45:00 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Oświadczam, że oferowane przez nas artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

 
ZAŁ. nr 7 - obrót żywności_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:46:56 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

HACCP

 
ZAŁ. nr 8 - HACCP.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:48:12 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU 3 LAT...

 
ZAŁ. nr 9 - wykaz dostaw_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:50:43 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Informuję, że nie należę/my do grupy kapitałowej...

 
ZAŁ. nr 10 - inf.gr.kapit..pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:51:54 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej...

 
ZAŁ. nr 11 - lista podm_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:53:36 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 
ZAŁ. nr 12 - zobow.podm_2.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-16 21:55:11 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.
"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy
produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
w roku 2016"
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-30 18:14:19 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.
"ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOżYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ NA
ROK 2016"
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-16 21:23:58 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:21:20.
Przetarg nieograniczony - Dostawa produktów
żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim na rok 2016.
Numer ogłoszenia w BZP: 323776-2015. Data
zamieszczenia: 30.11.2015
 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 20:14:16 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
SPECYFIIKACJA IISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIIA
 
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 20:19:15 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ OFERTOWY na dostawę produktów
żywnościowych
 
ZAL_nr_1-formularz_ofertowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 20:27:10 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ CENOWY - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
 
ZAL_nr_2-art_ogolnospozywcze.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:21:27 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ CENOWY - MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
 
ZAL_nr_2-mieso_wedliny_i_drob.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:23:19 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ CENOWY - RYBY
 
ZAL_nr_2-ryby.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:28:32 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ CENOWY - WARZYWA I OWOCE
 
ZAL_nr_2-warzywa_i_owoce.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:30:14 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
FORMULARZ CENOWY - ZIEMNIAKI
 
ZAL_nr_2-ziemniaki.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:31:43 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
PROJEKT UMOWY
 
ZAL_nr_3-projekt_umowy.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:33:14 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
ZAL_nr_4-osw_art_22_Pzp.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:34:51 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
OŚWIADCZENIE (art. 24)
 
ZAL_nr_5-osw_art_24_Pzp.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:38:15 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
OŚWIADCZENIE (ZUS, US)
 
ZAL_nr_6-osw_ZUS_US.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:40:36 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
OŚWIADCZENIE (dopuszczone do obrotu)
 
ZAL_nr_7-obrot_zywnosci.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:42:31 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
OŚWIADCZENIE (system HACCP)
 
ZAL_nr_8-HACCP.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:43:48 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
WYKAZ DOSTAW
 
ZAL_nr_9-wykaz_dostaw.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:45:46 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
I N F O R M A C J A (grupa kapitałowa)
 
ZAL_nr_10-inf_gr_kapit.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:48:52 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
I N F O R M A C J A (lista podmiotów)
 
ZAL_nr_11-lista_podm.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:50:22 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
Zobowiązanie innych podmiotów
 
ZAL_nr_12-zobow_podm.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:51:36 | Data modyfikacji: 2015-11-30 21:53:02.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 21:51:36
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
Dyrektor Szkoły
Tomasz Ciechański
Kontakt:
Tel: (25) 758-21-22
Fax: (25) 758-21-22
e-mail: sp1minskmazowiecki@op.pl