Zamówienia rok 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim w roku kalendarzowym 2015

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:32:08.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:34:48 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
FORMULARZ OFERTOWY na dostawę produktów
żywnościowych do stołówki szkolnej.
 ZAŁ. nr 1 - formularz ofertowy.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:37:15.
Załącznik nr 2 – drób
 ZAŁ. nr 2 - drób.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:38:53.
Załącznik nr 2 – artykuły ogólnospożywcze
 ZAŁ. nr 2 - art. ogólnospożywcze.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:40:33.
Załącznik nr 2 – mięso i wędliny
 ZAŁ. nr 2 - mięso i wędliny.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:42:15.
Załącznik nr 2 – warzywa i owoce
 ZAŁ. nr 2 - warzywa i owoce.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:43:23.
Załącznik nr 3 – projekt umowy
 ZAŁ. nr 3 - projekt umowy.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:45:07.
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 ZAŁ. nr 4 - ośw. art. 22 Pzp.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:49:04 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia
 ZAŁ. nr 5 - ośw. art. 24 Pzp.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:53:11.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie ZUS, US
 ZAŁ. nr 6 - ośw. ZUS, US.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:58:58.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie, ze oferowane
artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie
Polski
 ZAŁ. nr 7 - obrót żywności.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:00:43.
Załącznik nr 8 - system HACCP
 ZAŁ. nr 8 - HACCP.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:02:30.
Załącznik nr 9 - wykaz głównych dostaw
wykonanych lub wykonywanych w ciągu 3 lat…
 ZAŁ. nr 9 - wykaz dostaw.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:05:54.
Załącznik nr 10 - Informacja, że nie
należę/my do grupy kapitałowej
 ZAŁ. nr 10 - inf.gr.kapit..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:08:49.
Załącznik nr 11 - lista podmiotów
 ZAŁ. nr 11 - lista podm..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:10:17.
Załącznik nr 12 - Zobowiązanie innych
podmiotów
 ZAŁ. nr 12 - zobow.podm..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:11:34.
Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:11:34
Opublikowane przez: Administrator PBIP