kontrast
A+ A-
Strona ZSM nr 1 w Mińsku Mazowieckim: www.sp1kopernik.pl
 Zamówienia rok 2015

Zamówienia rok 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim w roku kalendarzowym 2015

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:32:08.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
SIWZ.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:34:48 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
FORMULARZ OFERTOWY na dostawę produktów
żywnościowych do stołówki szkolnej.
 
ZAŁ. nr 1 - formularz ofertowy.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:37:15 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 2 – drób
 
ZAŁ. nr 2 - drób.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:38:53 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 2 – artykuły ogólnospożywcze
 
ZAŁ. nr 2 - art. ogólnospożywcze.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:40:33 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 2 – mięso i wędliny
 
ZAŁ. nr 2 - mięso i wędliny.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:42:15 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 2 – warzywa i owoce
 
ZAŁ. nr 2 - warzywa i owoce.xls

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:43:23 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 3 – projekt umowy
 
ZAŁ. nr 3 - projekt umowy.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:45:07 | Data modyfikacji: 2014-12-02 18:16:03.
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
ZAŁ. nr 4 - ośw. art. 22 Pzp.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:49:04 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia
 
ZAŁ. nr 5 - ośw. art. 24 Pzp.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:53:11 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie ZUS, US
 
ZAŁ. nr 6 - ośw. ZUS, US.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 20:58:58 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie, ze oferowane
artykuły są dopuszczone do obrotu na terenie
Polski
 
ZAŁ. nr 7 - obrót żywności.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:00:43 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 8 - system HACCP
 
ZAŁ. nr 8 - HACCP.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:02:30 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 9 - wykaz głównych dostaw
wykonanych lub wykonywanych w ciągu 3 lat…
 
ZAŁ. nr 9 - wykaz dostaw.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:05:54 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 10 - Informacja, że nie
należę/my do grupy kapitałowej
 
ZAŁ. nr 10 - inf.gr.kapit..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:08:49 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 11 - lista podmiotów
 
ZAŁ. nr 11 - lista podm..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:10:17 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Załącznik nr 12 - Zobowiązanie innych
podmiotów
 
ZAŁ. nr 12 - zobow.podm..docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:11:34 | Data modyfikacji: 2014-11-28 20:54:39.
Data wprowadzenia: 2014-11-28 21:11:34
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
Dyrektor Szkoły
Tomasz Ciechański
Kontakt:
Tel: (25) 758-21-22
Fax: (25) 758-21-22
e-mail: sp1minskmazowiecki@op.pl